Валентина Георгиевна Роговая

Валентина Георгиевна Роговая

Директор • Курганский филиал ОУП ВО "АТиСО""

Опыт работы

Директор

Курганский филиал ОУП ВО "АТиСО""